อัพโหลดไฟล์ ภงด.3,53 ไม่ได้ ไม่มีสิทธิ์ตามโปรไฟล์

วิธีแก้ไขข้อความแจ้งเตือน “ไม่สามารถนำเข้าไฟล์ได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิ์ตาม Profile” กรณีหน่วยงานไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ภงด.3 หรือภงด.53 ที่บันทึกจากโปรแกรม Rd Prep เพื่อยื่นแบบออนไลน์ในระบบ E-Filing ได้ เนื่องจากมีข้อความแจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถนำเข้าไฟล์ได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิ์ตาม Profile” จึงทำให้หน่วยงานติดขัดแก้ไขไม่ได้ เบื้องต้นให้แก้ไขตามคลิปนี้ก่อนนะคะ ถ้ายังแก้ไขไม่ได้ ต้องอินบล๊อกมาถามเป็นเคสๆ ไปค่ะ เนื่องจากต้องดูที่มาที่ไปของไฟล์ด้วยว่าผิดพลาดตรงไหน

แชร์