วิธีพิมพ์ภาพแบบ/ภาพใบเสร็จ ภงด.90,91

วิธีพิมพ์ภาพแบบ/ภาพใบเสร็จรับเงิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90,91 

สำหรับผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดา,ประชาชนไทยทั่วไปที่มีบัตรประจำตัวประชาชน และบุคคลธรรมดาต่างชาติที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน 

และได้ทำการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90,91 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(e-filing) ไปแล้วเท่านั้น

หากผู้เสียภาษีท่านใดทำการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90,91 ด้วยกระดาษที่สำนักงานสรรพกร จะไม่สามารถพิมพ์ภาพแบบ/ภาพใบเสร็จทางออนไลน์ได้

ถ้าเพื่อนๆ ต้องการค้นหาข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรโดยเฉพาะ สามารถเข้าร่วมกลุ่ม “พูดคุยภาษาภาษีกับกะลาภาษี” ได้ที่เพจเฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/groups/32378..

แชร์