ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภงด.91

สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้เป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียวและมีเงินได้ไม่เกิน 310,000.00 บาท/ปี

ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ในระบบใหม่ของกรมสรรพากร New E-Filing สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้เป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว และมีเงินได้ไม่เกิน 310,000.- บาท/ปี (ไม่เสียภาษีหรือไม่มีภาษีที่ต้องชำระหรือมีภาษีชำระเป็น 0)

#ภงด91 #วิธียื่นแบบภาษีเงินเดือน #ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา #ยื่นภาษีออนไลน์ #madamnuch #กะลาภาษี

แชร์