ไขข้อข้องใจ บุคคลธรรมดามีเงินได้ ต้องยื่นแบบภาษีอะไร?

ปัญหายอดฮิตสำหรับบุคคลธรรมดาที่เพิ่งเข้าทำงานใหม่ และได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ จากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลธรรมดาที่เพิ่งเข้าวงการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร? เมื่อได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ

เมื่อถึงฤดูกาลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ของปีถัดจากปีภาษี (ปีที่มีเงินได้) บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ จากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   

หลายๆ คน  ข้องใจว่า ตนเองต้องยื่นแบบภาษีอะไร? จึงเข้าใจผิดว่า ประเภทแบบภาษีที่แสดงในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ นั้น คือ ประเภทแบบภาษีที่ผู้มีเงินได้ต้องทำการยื่นแบบ นั่นคือ 

  • ภงด.1,ภงด.1ก,ภงด.1ก (พิเศษ)
  • ภงด.3

เมื่อผู้มีเงินได้ทำการล็อกอินเข้าระบบ e-filing (ระบบยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร) ด้วยรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชนของผู้มีเงินได้ 13 หลัก และรหัสผ่าน ซึ่งผู้มีเงินได้กำหนดขึ้นเอง พบว่า ระบบ e-filing ไม่มีเมนูแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,ภงด.1ก,ภงด.1ก (พิเศษ)

มีแต่เมนู ภงด.90 และ ภงด.91 จึงสร้างความสับสนให้ผู้มีเงินได้เป็นอย่างมาก 

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจใหม่ว่า  หากผู้มีเงินได้เป็นบุคคลธรรมดามีเงินได้ เมื่อล็อกอินเข้าระบบ e-filing (ระบบยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร) ด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของบุคคลธรรมดา ระบบขึ้นเมนู ภงด.90, ภงด.91 นั้น ถูกต้องแล้ว  

กล่าวคือ บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 หรือ ภงด.91 ซึ่งจะยื่นเป็น ภงด.90 หรือ ภงด.91 นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทเงินได้

ส่วนแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, ภงด.1ก ,ภงด.1ก พิเศษ, ภงด.3 ที่ปรากฎอยู่ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ นั้น เป็นประเภทแบบภาษีสำหรับผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ทำการยื่นแบบฯ เพื่อนำส่งข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้หักจากบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ต่อกรมสรรพากร 

  • ผู้ว่าจ้าง(หน่วยงาน) มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.1ก พิเศษ, ภงด.3 
  • ผู้รับจ้าง(บุคคลธรรมดา) มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90, ภงด.91

#ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา #ภงด.1 #ภงดง.3 #ภงด.90 #ภงดง91 #กะลาภาษี #madamnuch #50 ทวิ #บุคคลยื่นภาษีอะไร

แชร์