ผู้ชนะ

“ทุกๆ โอกาส” มักมาตามหลังความล้มเหลว

ผู้ชนะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่ใครสักคนพัฒนาตนเอง
จนคู่ควร! กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว
สิ่งนั้นจะปรากฎขึ้นมาตรงหน้า
อย่างน่ามหัศจรรย์ 
 
โอกาส ก็เช่นกัน 
บางครั้ง มันก็ชอบมาปรากฎตัว
อย่างน่าประหลาด  
โดยที่เรามิอาจคาดเดาได้ 
มันชอบหลอกล่อให้เราตายใจ 
ชอบมาในรูปแบบที่แตกต่างไปจากความคิดเรา  
 
บางครั้ง มันก็แอบตามหลังความโชคร้ายมา 
บางครั้ง มันก็โยนความล้มเหลวชั่วคราวมาให้ 
ราวกับว่า ทุกๆ โอกาสต้องการพิสูจน์ใจ 
เพราะไม่ใช่ใครก็ได้ ที่คู่ควร 
 
นี่เป็นเหตุผลที่ว่า 
ทำไม? ทุกๆ สนามแข่งขันของชีวิต
คนที่ยืนหยัดอยู่คนสุดท้าย
จึงเป็นฝ่ายชนะ
 
แชร์