ทำประกันให้พ่อแม่แบบไหน ลดหย่อนภาษีได้

หลายคนเข้าใจว่าทำประกันชีวิตให้พ่อแม่แล้ว ยังสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมได้ แต่ความจริง ประกันชีวิตบิดามารดาไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ประกันบิดามารดาที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้คือ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

แชร์