เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ “เบี้ยประกันสุขภาพ” ลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท แต่!มีเงื่อนไขที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง คือ ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งบริษัทประกันนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้สรรพากรผ่านทางระบบอิเล็กซ์ทรอนิคส์เท่านั้น

#เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี #ค่าลดหย่อนภาษี #วิธีตรวจสอบค่าลดหย่อนตัวเอง #my tax account #madamnuch #กะลาภาษี

แชร์