นักเขียน

นักเขียนที่ดี ต้องมีใบปริญญาไหม?

นักเขียน
  • ถ้าคุณอยากเป็นนักเขียนคุณไม่จำเป็นต้องเรียนจบสูง
  • ไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญา
  • ไม่จำเป็นต้องจบสายโน้นมา จบสายนี้มาไม่จำเป็น

เราทุกคนมีความเป็นนักเขียนอยู่ในตัวตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว  เพราะการเขียน คือ ธรรมชาติมนุษย์

” การเขียนคืออิสรภาพ”  อิสรภาพในการปลดปล่อยความคิดจินตนาการ ปลดปล่อยจิตวิญญาณ ปล่อยอารมณ์และความรู้สึกของตัวผู้เขียนเอง 

การเขียน คือ การเปลี่ยนจากนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมที่จับต้องและมองเห็นได้  เพื่อให้ผู้อื่นสามารถรู้สึกได้เหมือนกับผู้เขียน  สามารถมองเห็นภาพได้เหมือนกับผู้เขียน  สามารถเข้าไปอยู่ในโลกเดียวกันกับผู้เขียนได้

นี่คืออิสรภาพของนักเขียน นักเขียนที่ดีจะสามารถนำสิ่งที่อยู่ในความคิด จินตนาการ ถ่ายทอดออกมาสื่อสารให้กับผู้อื่นได้

ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องตีกรอบความคิดตัวเอง ด้วยการเรียนให้สูงเพื่อที่ให้ได้หลักการหรือทฤษฎีการเขียนมาใช้กับงานเขียนของตัวเอง 

“คุณเป็นนักเขียนได้ ในสไตล์ของตัวเอง”

หากคุณนำหลักการที่ถูกตั้งค่าไว้ใช้กับงานเขียนเชิงวิชาการ ซึ่งล้วนประกอบไปด้วยตรรรกะ ข้อเท็จ เชิงเหตุผลมากมาย  มาใช้กับงานเขียนอิสระของคุณ คุณจะไม่สามารถสร้างสรรค์  หรือไม่สามารถปลดปล่อยความคิดและจินตนาการของคุณให้ออกมาแบบลื่นไหลได้  เพราะว่าตรรกะเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นมา เพื่อใช้กับงานเขียนเชิงวิชาการ มันจะตีกรอบความคิดและจินตนาการของคุณ

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะเมื่อคุณมีจินตนาการหรือมีความคิดอะไรสักอย่างลื่นไหลออกมา  คุณจะสามารถจับความคิดของคุณและเขียนออกมาได้ทันทีอย่างมีอิสระ

แต่! หลักการเขียนเชิงตรรกะ เชิงวิชาการ จะตีกรอบความคิดคุณ คุณจะโฟกัสผิดจุด สร้างความกังวล กดดันให้ตัวเอง คุณจะมีคำถามผุดขึ้นมาตลอดการเขียน เช่น แบบนี้ถูกไวยากรณ์ไหม? วลีที่ใช้ถูกต้องไหม? ถูกต้องตามโครงสร้าง  ตามกรอบ ตามกฎ  ตามทฤษฎีไหม?  คุณจะไม่สามารถปลดปล่อยความคิดและจินตนาการของคุณได้อย่างไหลลื่น

ในที่สุด คุณจะกลายเป็นนักเขียนที่อยู่แต่ในกรอบ ไม่สามารถมีอิสรภาพในการเขียนได้ 

“ถ้าคุณอยากเป็นนักเขียน  คุณต้องเซียนนักอ่าน”

การอ่านจะทำให้คุณมีความรู้อยู่ในคลังสมองเยอะแยะมากมาย  คุณสามารถนนำมาประยุกต์ใช้ในงานเขียนได้ ตามสไตล์ของตัวเอง 

#มาดามนุชนุชนาฎ #กะลาภาษี #madamnuch #นักเขียนที่ดี #นักเขียนอิสระ #การเขียน.

แชร์