ลืมกรอกเครดิตภาษี ภพ.30 ต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มียอดภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย สามารถขอคืนภาษีส่วนเกินเป็นเงินสด หรือเครดิตภาษีในเดือนต่อๆ ไปได้ แต่การเครดิตภาษีนั้นต้องกรอกใบในแบบต่อเนื่องทุกเดือนในแบบภพ.30 ที่ยื่นแบบปกติเท่านั้น แบบฉบับเพิ่มเติมไม่สามารถกรอกเครดิตภาษีได้ ดังนั้นหากไม่ได้เครดิตภาษีในแบบฉบับปกติ ผู้ประกอบการต้องขอคืนเป็นเงินสด (ค.10) เท่านั้น

#เครดิตภาษี #เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม #มาดามนุชนาฎ #madamnuch #กะลาภาษี

แชร์