ยื่นแบบภพ.30 เกินกำหนดระยะเวลาทางออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กรมสรรพากรได้ทำการเปิดระบบการยื่นแบบ*เกินกำหนดระยะเวลาทุกประเภทภาษีทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว การยื่นแบบเกินกำหนดระยะเวลาทางออนไลน์ e-filing นี้ ระบบจะคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และค่าปรับอาญากรณีไม่ได้ยื่นแบบฉบับปกติตามกำหนดระยะเวลาให้ด้วย

แชร์