ยกเลิก VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีปิดกิจการ,เลิกกิจการ

บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเรียกว่า เป็นบุคคลธรรมจด VAT  ถ้าต้องการที่จะยกเลิก VAT เนื่องจากกิจการหรือเลิกกิจการ ผู้ประกอบการสามารถแจ้งยกเลิก VAT ได้

โดยไปติดต่อที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่ตั้งเดียวกันกับสถานประกอบการตามทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 เพื่อแจ้งยกเลิกกิจการ/ปิดกิจการ พร้อมยื่นคำร้องของยกเลิก vat 

แต่หากผู้ประกอบการมิได้ยื่นคำร้องในวันที่แจ้งปิดกิจการ/เลิกกิจการ สามารถยื่นคำร้องขอยกเลิก vat ได้ภายใน 15 วันนับจากวันแจ้งปิดกิจการ/เลิกกิจการ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องของยกเลิก vat

  1. ภพ.09  (พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตแล้วกรอกข้อมูลเองได้ หรือไปกรอกข้อมูลที่สนง.สรรพากรได้)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. ใบทะเบียน ภพ.20 (**ตัวจริง)  ถ้าไม่มีหรือหายต้องไปแจ้งความก่อน แล้วนำใบแจ้งความไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่แทนใบทะเบียน ภพ.20

เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรรับคำร้องเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการยังคงมีหน้าที่ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 ต่อไปทุกเดือนโดยยื่นยอดซื้อ-ยอดขาย เป็น 0 บาท จนกว่าจะมีหน้งสือแจ้ง “ขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม” จากกรมสรรพากร 

วิธียื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มียอดซื้อ-ยอดขาย 

คำถามยอดฮิต : นานไหมกว่าสรรพากรจะขีดชื่อออกจากระบบ 

ตอน  :  ประมาณ 6 เดือนค่ะ ดังนั้นผู้ประกอบต้องรออย่างเดียวค่ะ ระหว่างรอ อย่าลืมยื่นแบบภพ.30 ทุกเดือนด้วยนะคะ ไม่เช่นนั้นต้องค่าปรับด้วย วิธียื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มียอดซื้อ-ยอดขาย

#ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม #ยกเลิก vat #เลิกกิจการเลิกvat #ยื่นคำร้องขอออกจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม #ปิดกิจการ #ออกจากระบบvat #กะลาภาษี #มาดามนุชนุชนาฎ #madamnuch

แชร์