มหัศจรรย์การเขียน ศาสตร์ที่ทุกคนต้องเรียนรู้

>>เปลี่ยนโลกของเรา ผ่านการเขียนเรื่องเล่า<<  นุชชอบการเขียนมาตั้งแต่เด็ก เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการประกวดเรียงความ แต่งกลอน แต่งบทละคร ฯลฯ มาตลอด โดยหารู้ไม่ว่า การเขียนเป็นมากกว่าการจรดปลายปากกาลงบนกระดาษเท่านั้น

จนกระทั่ง อายุ 10 ขวบ เตี่ย(พ่อ)เสียชีวิต และด้วยความที่บ้านของนุชฐานะยากจนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้พี่สาว 2 คนต้องออกจากโรงเรียนไปหางานทำที่กรุงเทพฯ ส่วนแม่ต้องไปรับจ้างขายหมากขายพลูที่ต่างจังหวัด เดือนนึงกลับบ้านแค่ 1-2 ครั้ง เท่านั้น จึงเป็นเหตุให้นุชต้องอยู่บ้านเพียงลำพังกับหลานชายวัย 6 ขวบอีก 1 คน และนุชก็ใช้ชีวิตแบบนี้จนเรียนจบปวช. ด้วยปัจจัยจำเป็นนี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นการเขียนบันทึกประจำวันอย่างจริงจังทุกวัน และสังเกตุได้ว่าการเขียนมันไม่ใช่แค่การเขียน แต่เป็นอะไรมากกว่านั้น นุชจึงเริ่มศึกษาเพิ่มเติม  ค้นคว้างานวิจัยหลายๆ งาน รวมถึงงานวิจัยของ James W. Pennebaker นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ที่ได้มุ่งเน้นวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษา สุขภาพ พฤติกรรม  และได้นำมาปฏิบัติกับตัวเองจนค้นพบ “ความมหัศจรรย์แห่งการเขียน” ดังนี้

  • การเขียนสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่อยู่ในความคิดและจินตนาการให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องมองเห็นได้
  • การเขียนเป็นการทำสมาธิอยู่กับตัวเอง
  • การเขียนเป็นสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของตัวเองได้
  • การเขียนเป็นการพูดคุย โอบกอด ฟังเสียงและสังเกตุอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง
  • การเขียนสามารถบำบัด รักษา เยียวยาจิตใจ และสุขภาพของตัวเองได้
  • ฯลฯ

และนี่คือเป้าหมายของนุช ที่ต้องการนำความมหัศจรรย์ของการเขียนมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆของชีวิต ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ถ้าอยากมีชีวิตใหม่ จงเขียนเรื่องเล่าใหม่ให้กับตัวเอง”

ภาษีอากร ทักษะการทำงานอีกด้านของชีวิต

>>ภาษีสรรพากร<<  ทักษะด้านการทำงาน นุชทำงานด้านภาษีสรรพากรตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน อายุงานมากกว่า 10 ปี ความถนัดของนุช คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ,ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต นุชมีความตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้ด้านภาษีที่นุชถนัดและเข้าใจอย่างดีนี้ให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว นุชหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพ ความสามารถ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆ น้องๆ ทุกๆ คนได้ไม่มากก็น้อยนะคะ